Oddíl vodní turistiky má více jak třicetiletou historii