Klášter sv. Nauma  =  +40° 54' 51.21", +20° 44' 29.63"

 

Leží v nejjižnější části Republiky Makedonie na břehu Ohridského jezera nedaleko pramenů řeky Černý Drim a hranice s Albánií. Svatý Naum jej založil okolo roku 885. Klášter v oblasti vybudovaný v roce 900 srbským králem Štefanem Urošem, je nadále spojen se jménem sv. Nauma, který je zde také pohřben. Po většinu doby své existence byl významným kulturním centrem a poutním místem.

Dnes klášter slouží jako luxusní hotel na hranicích s Albánií (za klášterem je hraniční přechod) a přístupný je pouze kostel sv. Nauma se dřevěným ikonostasem ze 17. století a kaplí s náhrobkem sv. Nauma. Z náhrobku se ozývá nepravidelné bušení a místní průvodci tvrdí, že to je bijící srdce sv. Nauma.

Kostel ležící na území kláštera je proslulý bohatou freskovou výzdobou a je plně zpřístupněn turistům. Jedná se o vyhledávané výletní místo. Kromě hotelu se zde nachází řada restaurací a rozhlehlá pláž.

 

 

 

 

Svatý Naum (cca 840 – 910), žák svatého Cyrila a svatého Metoděje.

 

Pocházel z urozené rodiny, ale rozhodl se vzdát bohatství a následoval věrozvěsty v jejich cestě na území Velké Moravy na pozvání knížete Rostislava.

Po smrti svatého Metoděje a vyhnání jeho následovníků knížetem Svatoplukem z území Velké Moravy odešel spolu s ostatními na krátkou dobu do Bělehradu, pod ochranu bulharského vazala knížete Radislava, který jej později poslal společně s dalšími žáky věrozvěstů (např. svatým Klimentem Ohridským) do tehdejšího hlavního bulharského města Plisky, kde vytvořili známou Plisecko-preslavskou literární školu jejímž žákem byl i sám bulharský panovník car Symeon.

Později se odebral šířit staroslověnskou liturgii na území Makedonie, tehdy náležejícího k Bulharsku, kde jižně od města Ohrid založil klášter, který dnes nese jeho jméno.